Get Adobe Flash player

NASIL BAĞIŞÇI OLURUM?

Elinizde, evinizde ve iş yerinizde bulunan; Ödemiş ve Küçük Menderes Bölgesi’nin tarihi ve kültürünü tanıtmaya aracılık edecek taşınır kültür varlıklarını, müzemiz ve/veya arşivimize bağışlayabilirsiniz.

 

Bağışçı olmak çok kolay.

 

Bağışlamayı düşündüğünüz taşınır kültür varlıkları, bağış formu ve beyan tutanağı doldurulmak suretiyle sizden teslim alınır. Arzu ederseniz, müzemiz yetkilileri söz konusu form ve tutanağı eviniz veya işyerinizde doldurarak, bağışlayacağınız kültür varlıklarını bulundukları yerde teslim alabilirler. Her iki durumda da isminize, Belediye Başkanı tarafından imza edilmiş: Ödemiş Belediyesi Özel Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Dostu sertifikası düzenlenir.

 

Bağış Formu ve Beyan Tutanağı ile bağışçı:

  1. Bağış Formu’nda özellikleri belirtilmiş taşınır kültür varlıklarını Ödemiş Belediyesi Özel Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ne (ÖYKAM) bağışladığını,
  2. Bunları yasa dışı yollardan edinmediğini,
  3. Bağışladığı taşınır kültür varlıklarının her türlü tasarruf hakkının ÖYKAM’a ait olduğunu ve bunların basım, yayım ve tanıtımından doğabilecek tüm haklarını kendi isteğiyle ÖYKAM’a devrettiğini,
  4. Devrettiği taşınır kültür varlıklarının üçüncü şahısların kullanımına sunulabilme; yazılı ve görsel anlamda kullanılabilmesine izin verdiğini,
  5. Kendisi ve varislerinin ileride bağışı geri istemeyeceğini,
  6. Bağışladığı taşınır kültür varlıklarının sergiye alınması veya depolanmasının, müzecilik kuralları çerçevesinde ÖYKAM’ın yetkisinde olduğunu ve
  7. Taşınır kültür varlıklarının müze içinde, ne şekilde ve süre ile sergileneceği kararının müzemize ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Özel Müzeler Yönetmeliği” gereği bağışlanmış taşınır kültür varlıkları hiçbir biçimde, ÖYKAM dışına çıkmaz/çıkamaz.

 

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.