Get Adobe Flash player

NASIL BAĞIŞÇI OLURUM?

Elinizde, evinizde ve iş yerinizde bulunan; Ödemiş ve Küçük Menderes Bölgesi’nin tarihi ve kültürünü tanıtmaya aracılık edecek taşınır kültür varlıklarını, müzemiz ve/veya arşivimize bağışlayabilirsiniz.

 

Bağışçı olmak çok kolay.

 

Bağışlamayı düşündüğünüz taşınır kültür varlıkları, bağış formu ve beyan tutanağı doldurulmak suretiyle sizden teslim alınır. Arzu ederseniz, müzemiz yetkilileri söz konusu form ve tutanağı eviniz veya işyerinizde doldurarak, bağışlayacağınız kültür varlıklarını bulundukları yerde teslim alabilirler. Her iki durumda da isminize, Belediye Başkanı tarafından imza edilmiş: Ödemiş Belediyesi Özel Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Dostu sertifikası düzenlenir.

 

Bağış Formu ve Beyan Tutanağı ile bağışçı:

 1. Bağış Formu’nda özellikleri belirtilmiş taşınır kültür varlıklarını Ödemiş Belediyesi Özel Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ne (ÖYKAM) bağışladığını,
 2. Bunları yasa dışı yollardan edinmediğini,
 3. Bağışladığı taşınır kültür varlıklarının her türlü tasarruf hakkının ÖYKAM’a ait olduğunu ve bunların basım, yayım ve tanıtımından doğabilecek tüm haklarını kendi isteğiyle ÖYKAM’a devrettiğini,
 4. Devrettiği taşınır kültür varlıklarının üçüncü şahısların kullanımına sunulabilme; yazılı ve görsel anlamda kullanılabilmesine izin verdiğini,
 5. Kendisi ve varislerinin ileride bağışı geri istemeyeceğini,
 6. Bağışladığı taşınır kültür varlıklarının sergiye alınması veya depolanmasının, müzecilik kuralları çerçevesinde ÖYKAM’ın yetkisinde olduğunu ve
 7. Taşınır kültür varlıklarının müze içinde, ne şekilde ve süre ile sergileneceği kararının müzemize ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Özel Müzeler Yönetmeliği” gereği bağışlanmış taşınır kültür varlıkları hiçbir biçimde, ÖYKAM dışına çıkmaz/çıkamaz.

 

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.076 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.090 seconds, 4.33 MB
Application afterDispatch: 0.147 seconds, 7.36 MB
Application afterRender: 0.190 seconds, 8.01 MB

Bellek Kulanımı

8468936

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 73)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 55
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-19 22:50:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-19 22:50:53' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(55)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(55)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='55'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 73 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri