Get Adobe Flash player

KİTAPLAR

Munis Armağan, Osmanlı Belgelerinde Ödemiş, Ödemiş: Ödemiş Kent Müzesi Yayınları 1, Mayıs 2011.

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin resmi olarak açılışından önce yayımladığı ilk ve tek kitaptır. Kitapta, Küçük Menderes Havzası üzerine çok sayıda araştırmaya imza atmış olan yazar Munis Armağan, ulusal arşivlerden derlenmiş belgeler ve Tire Şer’iye Sicilleri, salnameler ve telif eserler ışığında, Osmanlıdan cumhuriyet Türkiye’sine uzanan süreçte Ödemiş’in izini sürmektedir.

 

 


 

Alev Coşkun, Ödemiş’ten Zirveye Tırmananlar, Beş Öncünün Öyküsü (1860–1960), İstanbul: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayınları 2, 2012.

Kitapta, Ödemiş’te yetişip iz bırakmış iki belediye başkanı (Ali Haydar Efendi, Dr. Mustafa Bengisu); ulemadan Anadolu Kazaskeri Mustafa Fehmi Efendi; kısa süre Ödemiş’te belediye başkanlığı, cumhuriyet hükümetlerinde vekillik, başvekillik ve TBMM Reisliği görevlerinde bulunmuş Şükrü Saraçoğlu ve sosyal psikoloji disiplininin kuruluşuna öncülük etmiş dünya çapında bir psikolog Muzaffer Şerif’in (Başoğlu) yaşam öyküsü anlatılmaktadır.

 

 


 

Engin Berber, İzmir Yangını Hakkında Ön Rapor, Örnek Olay: Ödemiş-Birgi’nin Yakılması (The Izmir Fire: Preliminary Report, Case Study. The Burning of Odemis-Birgi, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 3, 2013.

Kitapta, 1970’lerden itibaren ulusal ve uluslararası ölçekte daha çok tartışılır hale gelen 1922 İzmir Yangını üzerine yazılıp söylenenler, Yunan kaynakları da devreye sokularak değerlendirilmektedir. Konunun hızla siyasi zemine çekildiğini vurgulayan yazar, İzmir Yangını’nın kozmopolit İzmir’i Türk milliyetçiliğine teslim ettiği iddiasını çürütmekte, İzmir Yangını’nı Türk tarafına fatura edenlerin, 1917 Selanik Yangını’ndan hiç söz etmeyişlerini anımsatarak, çifte standardı işaret etmektedir. Ödemiş-Birgi’nin Yunan Ordusu’nca kundaklanması olayı anlatılırken köy, nahiye ve kaza gibi şehir altı yerleşim merkezlerinin yaşadığı işgal acıları belgeler eşliğinde ortaya konulmaktadır.

 

 


 

(Yay. Haz.) Engin Berber, Taner Bulut, Tülay Gül, Ödemişli Bir Özgürlük Savaşçısının Kaleminden İlk Kurşun ve Sonrası, Ali Orhan İlkkurşun’un Anıları, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 4, 2013.

Kitap, 1 Haziran günü Hacı İlyas Köyü sırtlarında, Ödemiş’i işgale gelen Yunan kuvvetlerine silahla direnen halk müfrezesine kumanda etmiş, Ödemişli İhtiyat Zabiti (Yedek Subay) Ali Orhan (İlkkurşun) Bey’in, 1958 yılında Ege Ekspres Gazetesi’nde 82 tefrika halinde çıkan anılarını kapsamaktadır. Ali Orhan Bey’in kendisiyle birlikte, işgal acılarını yaşamış birçok yerleşim merkezinin kaymakam, belediye başkanı, müftü ve halkevi reislerinden derlediklerini harmanlayarak kaleme aldığı anıları, işgal öncesi ve sonrasında Batı Anadolu Bölgesi’nin net bir fotoğrafını çekmekte; vatanseverlik ile hainlik arasındaki kritik eşiği fark etmemize aracılık etmektedir.

 

 


 

(Yay. Haz.) Ercan Uyanık, Sabri Yetkin, Halil Dural'ın Kaleminden Ödemişli Efe ve Zeybekler, Ödemiş'in İlk Zeybeği, Gereli Efe, Çakırcalı Ahmet Efe ve Hayatı, Osman Zeybek, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 5, 2013.

Kitap, Duralıoğlu Halil Bey’in emekliye ayrılmasından sonra Bozdağ’da görüştüğü Kara Süleyman’dan, Ödemişli efe ve zeybeklerden Gereli Efe, Çakırcalı Ahmet Efe ve Osman Zeybek hakkında dinlediklerinin anlatımıdır.

 

 


 

Bekir Keskin, Belgeler Eşliğinde Ödemiş Yazıları II, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 6, 2013.

Kitap, Ödemiş Belediye Başkanı olan Keskin’in 2008 yılında yayımlanan “Belgelerin Işığında Ödemiş Yazıları” başlıklı kitabının devamı niteliğinde olup arşiv belgelerine dayanan 17 adet makaleden oluşmaktadır. Söz konusu makaleler 1923–1960 arası dönemde Ödemiş’in idari, sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutmaktadır. 

 

 


 

(Yay. Haz.) Alev Coşkun, Yasemin Coşkun, Sosyal Psikoloji Dalının Kurucusu Dünya Ölçeğinde Bir Bilim İnsanı, Ödemişli Muzaffer Şerif (Başoğlu), Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 7, 2013.

Kitap, 2012 yılında yayımlanan ÖYKAM’ın “Ödemiş’ten Zirve’ye Tırmananlar; Beş Öncünün Öyküsü (1860–1960)” başlıklı kitabın (No: 2) Ödemişli Muzaffer Şerif ile ilgili kısmının, Kasım 2013’te ÖYKAM katkısıyla düzenlenen Muzaffer Şerif Sempozyumu kapsamında yeniden ele alınarak geliştirilmiş biçimidir.

 

 


 

Tekin Açıkel, İmam Birgivi Vasiyetnamesi’ne Ali Sadri Konevi Şerhi (Öykam Nüshası), Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 8, 2013.

Vasiyetname, İmam Birgivi’nin Türkçe olarak kaleme aldığı “İlmihal” niteliğindeki ahlak ve din kitabıdır. Kitapta Vasiyetname adlı eserin, Ali Sadri Konevi tarafından gerçekleştirilmiş şerh çalışmasının bugünkü Türkçeye kazandırılmış şekli yer almaktadır. Kitabın giriş bölümünde Birgivi ve eserleri hakkında geniş ve ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. ÖYKAM’ın yazmalar bölümüne 1744 envanter numarasıyla kayıtlı olan yazma eserin orijinal tıpkı basımının da yer aldığı kitabın, yayıma hazırlanış sırasında bundan başka Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerde yer alan dört ayrı nüshadan da faydalanılarak eksiklikleri giderilmiştir.

 

 


 

Alev Coşkun, Ödemiş’te Kuvayı Milliye’nin Kuruluşu, İlkkurşun Savaşı, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 9, 2014.

Kitap, Yunan Ordusu’nun 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkması ve özellikle Hacı İlyas Köyü yakınındaki İlkkurşun Tepesi’nde ilk örgütlü halk savaşını veren Ödemişli savaşçıları: Yiğit Ordusu’nun çalışmalarını anlatmaktadır.

 

 


 

Şükrü Tül, Artemis Yolu Üstünde İlkçağ Kenti, Hypaipa, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 10, 2014.

Kitap, Küçük Menderes Vadisi içinde antik bir yerleşim merkezi olan, Ödemiş yakınlarındaki Hypaipa kentinin tarihi, yazıtları ve sikkelerini ele almaktadır.

 

 


 

Tülay Gül, Doğumundan Hariciye Vekilliğine M. Şükrü Saracoğlu (1887–1939), Hakkındaki İddialar ve Yanıtlar ile Özlü Bir Biyografi Denemesi, Ödemiş: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını: 11, 2014.

Kitap, bir yazın türü olarak biyografi üzerine teorik bilgi verdikten sonra, Ödemiş’in Türk siyasal yaşamına katıp dünyaya tanıttığı Şükrü Saracoğlu’nun doğumundan Hariciye Vekilliğine uzanan yaşam öyküsüne, zengin bir bibliyografyaya dayanarak ışık tutmaktadır.

 

 

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.074 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.088 seconds, 4.32 MB
Application afterDispatch: 0.144 seconds, 7.40 MB
Application afterRender: 0.186 seconds, 8.06 MB

Bellek Kulanımı

8519600

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 51
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-19 21:45:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-19 21:45:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(51)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(51)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='51'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri